minPension

Visas mina belopp före eller efter skatt?

Uppdaterad

Det belopp du ser i prognosen och i Simulatorn på minPension är alltid före skatt. I Uttagsplaneraren kan du välja att se den sammanlagda pensionen både före och efter skatt.