minPension

Kan jag se hur löneväxling påverkar min pension?

Uppdaterad

Det är inte alltid uppgifter om löneväxling levereras till minPension.

Om löneväxling görs i en separat pensionsförsäkring kommer uppgifterna att tas med i prognosen.

Om löneväxling görs med en högre premie i kollektivavtalad tjänstepension så är inte löneväxlingen inräknad i din pensionsprognos, men de premier som redan är inbetalda är medräknade i ditt pensionskapital.

Läs mer om hur du kan lägga till din framtida löneväxling.

Guide taggad med: Löneväxling
warning Created with Sketch.