minPension

Jag tänker ändra min arbetstid innan jag går i pension, hur gör jag för att prognosen ska bli rätt?

Uppdaterad

Om du planerar att ändra din arbetstid inför pensioneringen är det viktigt att du i prognosen anger den lön som du kommer att ha fram till din pension.