minPension

Om jag för över min premiepension till min make/maka inkluderas det i min prognos?

Uppdaterad

Nej, om du ska göra överföringar till din maka/make i framtiden så kommer din prognos att bli något för hög eftersom prognosen inte tar hänsyn till det.

warning Created with Sketch.