minPension

Vilka ingår i jämförelsen i fliken ”Pensionsstatistik”?

Uppdaterad

När du använder statistikverktyget jämför du din pensionsprognos vid 65 år med användare som gjort prognoser på minPension under föregående år.

Eftersom beloppen i din prognos ibland visas för andra år än 65 år så kan de skilja sig från de belopp som visas i statistikjämförelsen.