minPension

Kan jag jämföra hur mycket jag får i pension med hur mycket andra får?

Uppdaterad

I fliken "Pensionsstatistik" kan du jämföra din pensionsprognos med prognoser från övriga användare i samma åldersgrupp, kön och avtalsområde.

warning Created with Sketch.