minPension

Hur gör jag en pensionsprognos?

Uppdaterad

Välj "Simulatorn" och "Uttag av pensioner" i menyn när du är inloggad.

Då får du upp en menyruta där du kan välja när och hur du kan ta ut dina pensioner. Väljer du "Alla pensioner samtidigt" så startar prognosen för samtliga av dina pensioner vid den ålder du valt. Till höger i rutan finns en upp-/ner-pil för att ändra uttagsålder.

Vill du istället göra en prognos för att ta ut dina pensioner med olika startdatum så väljer du önskad uttagsålder i rutan för "Uttagsstart" vid den pension du vill ändra. Du kan också välja hur länge du vill att dina pensioner ska betalas ut genom att klicka på upp-/ner-pilen i rutan "Uttagsperiod".  Möjlig uttagsstart och uttagsperiod avser de val som du kan göra hos minPension. Ditt pensionsbolag kan tillåta andra uttagsalternativ.

När du är klar med dina val så klickar du på "Testa" längst ner i rutan så visas prognosen med dina gjorda val. 

För att återgå till ursprungsprognosen så klickar du på "Återställ".


Guide taggad med: Guide Prognos
warning Created with Sketch.