minPension

Vad är jämförelsevärdet som visas för en del pensioner?

Uppdaterad

Jämförelsevärdet visas om du har en förmånsbestämd del i din tjänstepension.

Jämförelsevärdet är framräknat av minPension för att du enklare ska kunna jämföra värdet på dina förmånsbestämda pensioner med dina premiebestämda pensioner.

Hos ditt pensionsbolag redovisas normalt din förmånsbestämda pension med ett månadsbelopp.

warning Created with Sketch.