minPension

Varför ändras inte min prognos när lönen ändras?

Uppdaterad

Prognosen för den allmänna pensionen påverkas inte om du har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Det är gränsen för när du inte längre tjänar in mer till allmän pension.

Prognoserna för individuella, premiebestämda tjänstepensioner påverkas inte heller av att lönen ändras. Här använder vi den premie som pensionsbolaget normalt skickar.

Det gäller också om du tillhör ett förmånsbestämt pensionsavtal (t ex ITP2, BTP2, FTP2 eller PA 16 avdelning 2) då vi använder den lön som det bolag som administrerar din förmånsbestämda pension skickar till minPension.

För att göra en prognos med en annan lön kan du använda dig av Simulatorn.

warning Created with Sketch.