minPension

Går det att se hur mycket min egen premiepension minskar om jag väljer att lägga till efterlevandeskydd.

Uppdaterad

Nej, minPension räknar alltid med att efterlevandeskyddet inte ingår. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du göra en beräkning när du närmar dig den ålder då uttag av allmän pension är möjlig.