minPension

Varför syns inte extra premieinbetalningar till mina tjänstepensioner?

Uppdaterad

För att vi ska kunna använda oss av premier som skickas från de olika tjänstepensionsbolagen så får inte uppgifterna krocka med det pensionsavtal som du har valt. Du kan testa att göra en prognos i simulatorn där du ändrar avtalet under fliken lön och jobb. Om du i stället lägger in ”Privatanställd med tjänstepension” och ”Tjänstepension utan kollektivavtal”. I vissa fall går det då att räkna med kommande premieinbetalningar. Du ser vilka premier som använts i prognosen genom att gå in under fliken så har vi räknat längst ner på sidan.