minPension

Varför visas utbetalningen av mina tjänstepensioner vid olika åldrar utan att jag själv gjort något val?

Uppdaterad

De flesta tjänstepensioner har en avtalad pensionsålder som är den tidpunkt då utbetalningen startar om du inte själv gjort något val. Den avtalade pensionsåldern skiljer sig åt mellan olika tjänstepensionsavtal, produkter och bolag. I Simulatorn kan du se hur din pension blir om du själv väljer uttagsstart för alla delar samtidigt eller olika starttidpunkt för dina olika delar.

Guide taggad med: Enligt avtal
warning Created with Sketch.