minPension

Vad är riktålder?

Uppdaterad

Riktåldern styr när du tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg. Den ska följa medellivslängdens utveckling. 

Riktåldern börjar att användas från och med år 2026.

Mer om riktålder på Pensionsmyndighetens webbplats.

warning Created with Sketch.