minPension

Vad är efterlevandeskydd?

Uppdaterad

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för olika typer av skydd som kan vara kopplade till din pension. Information om efterlevandeskydd visas i den detaljerade informationsrutan för respektive pension.

Ett återbetalningsskydd innebär till exempel att det du har sparat kan utbetalas till en eller flera efterlevande när du dör.

Ett så kallat familjeskydd innebär att ett visst belopp betalas till den efterlevande. 

Mer information om efterlevandeskydd.

Guide taggad med: Uttagsplaneraren
warning Created with Sketch.