minPension

Hur mycket skatt behöver dras när jag börjar ta ut min pension?

Uppdaterad

Du kan räkna ut hur mycket skatt som ska dras på Skatteverkets webbplats. Läs mer hos Skatteverket om hur du betalar rätt skatt.

Som pensionär får du ofta pension från flera olika utbetalare. Du kanske även jobbar och får lön. Alla dina inkomster ska sammanräknas när skatten beräknas. 

När du får inkomster från flera utbetalare kan du få kvarskatt. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell för just denna inkomst. Skatteavdraget kan då bli för lågt eftersom övriga utbetalare drar av 30 procent i skatt om du inte meddelar annat till pensionsbolagen.

Din pension kan också vara så låg att ett 30-procentigt avdrag blir för högt. Då betalar du för mycket skatt och får vänta tills året därpå för att få tillbaka pengarna.

Du kan justera skatteavdraget hos den som betalar ut den högsta pensionen, vanligen Pensionsmyndigheten.

Observera att avdraget för skatt som du hittar i Uttagsplaneraren beräknas på totalt årsbelopp för lön och pension. Skatten beräknas per år, men uttrycks i kr/månad, vilket gör att du kanske inte känner igen siffran.

Beräkningen räknar med kyrkoskatt och tar hänsyn till statlig inkomstskatt och jobbskatteavdrag (grundavdrag vid arbete respektive förhöjt grundavdrag för pensionärer). 

Artiklar som förklarar mer om pension och skatt

Guide taggad med: Skatt
warning Created with Sketch.