minPension

Kan jag lita på beloppen i Uttagsplaneraren?

Uppdaterad

Beräkningarna i Uttagsplaneraren skiljer sig åt jämfört med minPensions övriga verktyg eftersom det är kort tid kvar till utbetalningen ska påbörjas. Ju närmare pensionsuttaget du kommer, ju viktigare blir det att använda pensionsbolagens och Pensionsmyndighetens egna regelverk och faktorer i beräkningen.

Det är idag AMF och Pensionsmyndigheten som skickar färdigräknade prognoser  via en livekoppling till minPension:

Vi räknar med att fler bolag i framtiden kommer att skicka färdigräknade belopp till Uttagsplaneraren och att vi därmed successivt kan höja kvaliteten i beräkningarna ännu mer.

Du kan läsa mer om hur dina pensioner är beräknade, och av vem, i anslutning till informationen om respektive pension.

Guide taggad med: Uttagsplaneraren
warning Created with Sketch.