minPension

Hur fungerar minPension när jag börjat ta ut pension?

Uppdaterad

I prognoserna redovisar vi pensioner som är under utbetalning från AMF, Alecta, Kyrkans pension, Kåpan Tjänstepension, Avanza, Futur, VFF Pension och Pensionsmyndigheten. I Simulatorn och i Uttagsplaneraren visas det med symbolen en upp- och nedvänd spargris.

Om du har påbörjat uttag av dina pensioner från något annat pensionsbolag innebär det i vissa fall att pengarna inte längre finns med i prognosen. Du får ett meddelande om det i informationsklockan bredvid sidans rubrik.

Du kan alltid se dina uppgifter hos de bolag som betalar ut pensionen.

warning Created with Sketch.