minPension

Varför ändras inte lönen automatiskt?

Uppdaterad

Du anger själv din aktuella lön i ”Inställningar”. Vill du göra en prognos med en annan lön än den som du angett i ”Inställningar” så kan du göra det i "Simulatorn".

warning Created with Sketch.