minPension

Hur ofta uppdateras mina uppgifter?

Uppdaterad

Dina uppgifter hämtas och uppdateras automatiskt minst en gång varje månad från de bolag där du har pension. Är du 54 år eller äldre uppdateras uppgifterna från de bolag där du har pensioner varje gång du loggar in.

Du kan själv uppdatera dina uppgifter efter att du loggat in.

De uppgifter som du själv lagt till uppdaterar du själv.

warning Created with Sketch.