minPension

Vad innebär förslaget om kompensation för mig som är född 1957?

Uppdaterad

Enligt förslaget ska personer födda 1957 kompenseras för utebliven skattesänkning när pensionsåldrarna höjdes.

Förslaget innebär att grundavdraget höjs, alltså den gräns när du börjar betala skatt på dina inkomster. Åldersgränsen för att få det förhöjda grundavdraget ska gälla för den som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2024 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria. Beslut om statens budget fattas av riksdagen.  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Läs mer om förslaget i vår blogg.


warning Created with Sketch.