minPension

Vad innebär en ändrad prognosstandard?

Uppdaterad

En ändrad prognosstandard påverkar inte vad du får i pension. Det som påverkas är vad kvalificerade bedömare tror om din framtida pension. Det är inga pengar som försvunnit eller lagts till. 

När prognosstandarden ändras kan det påverka prognosen på olika sätt. Den kan både ge en högre och en lägre förväntad pension. Förändringarna påverkar i första hand de som har långt kvar till sin pension. Där bygger antagandena om pensionen i högre grad på prognosberäkningar än för äldre individer som har en större del faktiskt intjänande.

Den senaste ändringen gäller antagandet om kapitalavkastning under spartid som sänks från 2,1 procent till 1,9 procent, avkastningsskatt sänks från 0,6 procent till 0,38 procent och dödlighetsantagandet ändras ganska marginellt.

Läs mer om prognosstandarden i vår blogg, uppdaterad november 2022.

Om prognosstandarden på Pensionsmyndighetens webbplats.

warning Created with Sketch.