minPension

Varför sjunker min prognos för den allmänna pensionen?

Uppdaterad

Innan uttag av allmän pension påbörjats, efter det första prognosbeloppet, redovisas nya belopp vid varje årsskifte några år framåt.

I slutet av perioden kan prognosbeloppet vara lägre än det första prognosbeloppet. Orsaken till detta är att det från start ingår ett förskott på 1,6 %. Eftersom prognosen för den allmänna pensionen beräknas med en nollprocentig ekonomisk utveckling medför detta att prognosbeloppet kan sänkas.

Under de senaste åren har utbetalningarna av allmän pension i verkligheten höjts vid årsskiften.


När uttag av allmän pension påbörjats redovisas, för innevarande månad, de exakta bruttobelopp som betalats ut. Därefter visas prognosbeloppet enligt samma princip som beskrivs ovan. 

Om utbetalningen inte avser 100% görs en automatisk omräkning till 100% månaden efter innevarande månad. I verkligheten görs det ingen sådan omräkning. Men du har alltid möjlighet att själv ändra det pågående uttaget av allmän pension hos Pensionsmyndigheten. 

Guide taggad med: Inkomstpension
warning Created with Sketch.