minPension

Vad är en prognos?

Uppdaterad

För att ta fram pensionsprognosen används information som minPension samlat in från dina pensionsbolag och de uppgifter du själv eventuellt har registrerat. Utifrån det uppskattar vi pensionen vid framtida tidpunkter. Prognosen är inget löfte eller garanti.

I prognosen tar vi med faktorer som kan påverka din framtida pension exempelvis lön, ålder och hur länge du arbetat.

Det finns alltid ett mått av osäkerhet i en prognos. Ju närmare pension desto säkrare blir prognosen.

Prognosen på minPension kan skilja sig från den du fått hos ditt pensionsbolag. Det kan bero på att minPension i vissa fall räknar med schablonvärden. När minPension har bolagets egna värden eller när bolaget själva räknar fram beloppet blir prognosen säkrare. Vid respektive försäkring kan du se om beräkningen är gjord med schablonvärden, bolagets egna värden eller om bolaget räknat själv. Uppgifter om allmän pension levereras alltid från Pensionsmyndigheten.

Guide taggad med: Prognos
warning Created with Sketch.