minPension

Hur påverkar livslängdsantagandet min pension?

Uppdaterad

Livslängdsantagande är ett pensionsbolags antagande om hur länge du förväntas leva. Det används för att räkna ut hur vilket belopp du ska få. Om du valt att din pension ska utbetalas hela livet och pensionsbolaget har ett kort livslängdsantagande, leder det till ett högre månadsbelopp än om bolaget har ett längre. 

Hur länge du får utbetalningar påverkas inte av pensionsbolagets livslängdantagande.

Inom kollektivavtalade tjänstepensioner antar bolagen att ska leva lika länge oavsett om du är man eller kvinna. 


warning Created with Sketch.