minPension

Kan jag se hur hållbart mina pensionspengar är placerade när jag loggar in på minPension?

Uppdaterad

Nej, för att göra det behöver vårt uppdrag förändras, eftersom hållbarhetsinformation idag ligger utanför det. Dessutom måste flera grundläggande praktiska problem också lösas gemensamt med de anslutna aktörerna.

När det gäller premiepensionen hittar du information på Pensionsmyndighetens webbplats För hållbarhetsinformation om dina tjänstepensioner kontaktar du dina pensionsbolag.

warning Created with Sketch.