minPension

Varför kan jag inte se mina premier för AKAP-KR?

Uppdaterad

De nya AKAP-KR premierna läggs till den befintliga KAP-KL/AKAP-KL försäkringen. Det gäller för alla berörda bolag även om en del har ändrat beteckningen till KAP-KL/AKAP-KR.

warning Created with Sketch.