minPension

När uppdateras skatten till det som gäller från och med 2023?

Uppdaterad

Vi uppdaterar så snart vi kan efter att ändringarna är fastställda. Vi räknar med att vi har fått in alla nya värden med bekräftelse på alla nya procentsatser och beloppsgränser för att kunna uppdatera sidan från och med månadsskiftet mars-april.