minPension

När uppdateras skatten till det som gäller från och med 2024?

Uppdaterad

Vi uppdaterar så snart vi kan efter att ändringarna är fastställda. 

  • Merparten av det som rör skatt (ex ekonomiska faktorerna samt kommunalskattesatserna) är uppdaterade på sidan redan.
  • Jobbskatteavdraget för äldre samt det förhöjda grundavdraget som nu kommer gälla för personer som har fyllt 66 år vid årets ingång uppdateras i slutet av mars.
warning Created with Sketch.