minPension

När ändras skatteavdraget på pensionen för mig som är född 1957?

Uppdaterad

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa vad som gäller efter Riksdagens beslut att höja åldersgränserna i pensionssystemet. 

I och med att pensionsåldrarna ändras, kommer skattereglerna att anpassas till de nya åldersgränserna från och med år 2023. Det betyder att det förhöjda jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget på pension och lön som idag gäller från det år man fyller 66 år höjs till 67 år. 

Anpassningen betyder att du som är född 1957 kommer att kunna få del av det lägre skatteavdraget det år du fyller 67 år, det vill säga år 2024. Från och med år 2026 knyts skattereglerna till riktåldern.

Mer om beslutet att höja åldersgränserna i pensionssystemet på Pensionsmyndighetens webbplats.

Lyssna på minPensionsPodden - Vad blir det för skatt på pensionen?